Att bli medlem

Det ligger något positivt och viktigt i att vara en del av en lokal församling. Det finns många illustrationer på vad en församling är. Den har liknats vid en kropp där olika ”medlemmar” bidrar till en helhet. Ibland talas det om församlingen som en familj, där man finns med i livets olika omständigheter.

Att som kristen finnas med i en lokal församlings liv med gudstjänster och gemenskap är något som går tillbaka ända till de första kristna. De som trodde på Jesus och lät döpa sig blev en del av kyrkan.

Var och en som bekänner att man har gemenskap med Gud genom Jesus Kristus kan bli medlem i Aneby Alliansförsamling.

Om du är intresserad av medlemskap och vill veta mer är du välkommen att kontakta församlingens pastor.