Real Estate

Barn & Ungdom

Barn och unga är viktiga för oss. Dels för att Jesus gång på gång markerade barnens stora värde inför Gud, men också för att barn och unga är framtiden.
Allianskyrkan har flera verksamheter för barn och ungdomar.

Söndagsklubben

UV-scout

TAK:et

Konfirmation

Barn & Unga i Allianskyrkan

Aneby Alliansförsamling önskar vara en plats att växa upp i och växa i tron på Gud. Därför är verksamheter för barn och unga viktiga för oss.

Söndagsklubben

Barnen har sin egen gudstjänst på söndag förmiddag. Söndagsklubben är till för barn från ungefär fyra års ålder och uppåt. Samlingen är i kyrkans ungdomslokaler. Det är sång, lek och pyssel. Men det viktigaste i söndagsklubben är undervisning från Bibeln.

Söndagsklubbens hösttermin börjar i september och slutar med en julfest ett par veckor före jul. Vårterminen börjar i mitten av januari, och så blir det sommarfest någon gång i maj månad. Någon gång per månad är söndagsklubbsbarnen tillsammans med de vuxna på gudstjänsten, ibland hela gudstjänsten och ibland en del av den.

Kontaktperson:
Emmeli Smedelid 076-244 53 33
esmedelid@gmail.com

sondagsklubben bild

UV-scout

Vår scoutverksamhet lägger vi tonvikten på naturen som Guds skapelse, en gåva vi fått att vårda och förvalta. Vi är ute så mycket som möjligt och prövar våra praktiska scoutkunskaper med vår UV-lag som riktmärke.

TAK:et

TAK:ET är Korskyrkans och Allianskyrkans gemensamma ungdomsverksamhet för dig som går i årskurs 7 och uppåt. Vi håller till i Allianskyrkans källare, fredagar ungefär varannan vecka, kl. 19.00-22.30.

TAK:ET är en plats där allt bra som finns i ett hem – allt under taket – får plats.
En plats för dig att komma som du är.
En plats att hänga med nya och gamla vänner.
En plats att få upptäcka hur du är älskad av Gud.

Kontaktperson: Anton Johnsson Ungdomspastor,
070-651 52 27, anton@anebykors.se

Följ oss på Instagram @taketaneby

Konfirmation

I Allianskyrkan har vi ett samarbete tillsammans med Korskyrkan i konfirmationen, som vi kallar konfa.
Konfan kan se olika ut från år till år men egentligen är det en grundkurs i kristen tro. Där får vi tillsammans utforska vem Gud är, genom Bibeln och i de frågor som dagens ungdomar har.

Kontaktperson: Anton Johnsson Ungdomspastor,
070-651 52 27, anton@anebykors.se