Bibel med Nisse

Bibelstudium med vår pastor.

Temat för detta bibelstudium är andra i serien om bön. Bönens makt.

Bön har under hela den bibliska historien varit en kommunikation med Gud. Man kan be på olika sätt, som lovprisning, klagan och vädjan. I bönen får man utgjuta sitt hjärta.

Denna gång kommer vi prata om bönens makt, alltså effekten av att be.