”Ett nytt hjärta – Ett nytt liv”

Sommarprat med Ola Gustavsson

Tänk er den tacksamhet man kan känna över att få ett nytt liv, att få en andra chans. Ola Gustafsson vet hur den känslan är. Den tacksamhet han känner för att det finns människor som anmäler sig till donationsregistret, är oändligt. Olas hjärta var slut efter 20 år med hjärtbesvär. Mitt i natten, natten till pingstafton 2023, förändrades allt. Då kom samtalet som öppnade vägen till ett nytt liv. Ett nytt hjärta vänta-de på Universitetssjukhuset i Lund. Nio timmar senare påbörjades transplantationen. Denna kväll i sommarkyrkan Stalpet berättar Ola om tiden med tilltagande hjärtsvikt, väntan på det nya hjär-tat och all den fantastiska omsorg han mött från såväl vården som medmänniskor.