Inspirationskväll för gudstjänster

Gudstjänsten är kanske vårt viktigaste forum för att som församling och gemenskap formas och göra gudsupplevelser tillsammans. Men det är inte alltid lätt att mötas med samma förväntan då vi alla är olika, uppskattar olika uttryckssätt och har olika gåvor att bidra med.

Torsdagen 12/9 kl. 18.30-21.00 kommer Sara Vittgård och Joakim Lindbäck från SAM att ha en inspiration och samtalskväll för just gudstjänster.

Denna kväll riktar sig till dig som på olika sätt är delaktig i gudstjänstlivet i vår församling – som musiker, mötesledare, tekniker eller förkunnare. Men också till dig som är gudstjänstbesökare och tycker att dessa frågor är intressanta och viktiga.

Sara och Joakim vill genom deras erfarenhet och kunskap samtala, ge exempel och redskap för att starta en process som på sikt kan förnya ert gudstjänstliv. Vi rör oss bland annat kring ämnen som handlar om kommunikation och administration i planeringen av gudstjänsten, mentorskap, gudstjänstens uppbyggnad och progression, de medverkandes uppdrag och fokus, hur vi kan möblera för gudsmöten med mera.

Välkommen att vara med!