”Alla generationers församling”

Nisse Lundemo och Camilla Rommel, m.fl.
Söndagsklubben

”Ge för livet-lunch” – vi äter lunch tillsammans och ger en gåva till projektet ”ge för livet”
Mer info på https://alliansmissionen.se/ge-en-gava-gammal/geforlivet/