Med rötter i

1800-talet

Under den andra halvan av 1800-talet gick en kristen väckelse fram genom vårt land. Många som tidigare inte hade ägnat något intresse åt kristen tro, eller frågat sig vad Gud ville med deras liv blev kristna. Man upplevde skuld över destruktiva vanor och bad ärligt till Gud om förlåtelse. Det innebar ofta en radikal förändring av livsföringen, samt även kraft och förmåga att leva sitt liv på ett nytt sätt. Många av dessa samlades i hemmen för att tillsammans läsa Bibeln och be.

1850-talet
Samlingar i hemmen

Så också i Aneby. Redan på 1850-talet var det möten och samlingar på Skärsjö Gård. Anders Isaksson, som köpte Skärsjö i början av 1850-talet, bjöd in predikanter från den nybildade Jönköpings Missionsförening (nuvarande Svenska Alliansmissionen) att predika på Skärsjö. Senare började man mötas även hos en lantbruksinspektor i Bälaryds socken, på Hillerstorps Gård.

1860-talet
Missionshus i Torstorp

Hösten 1864 gick en väckelse fram i bygden. I samband med den växte de troendes antal och man började längta efter en egen samlingslokal. Ett missionshus uppfördes vid Torstorp. Denna lokal brann dock ner efter några år, och man var återigen tvungen att samlas i hemmen.

1878
Missionshuset i Aneby

Men längtan efter en egen lokal blev allt starkare och 1878 kunde man inviga Missionshuset i Anebys västra del. Byggnaden finns kvar än idag och är belägen på Gamla Vägen. Vid tiden för byggandet av Missionshuset hette sammanslutningen som stod bakom ”Bälaryds församlings östra lutherska missionsförening.”

1958 – Allianskyrkan invigs

Detta är rötterna till Aneby Alliansförsamling. Så småningom växte man även ur Missionshuset och 1958 kunde den nuvarande Allianskyrkan invigas. Denna byggdes sedan till och i april 1987 kunde tillbyggnaden med stor och rymlig serveringslokal, samt utrymmen anpassade för barn- och ungdomsarbetet invigas. Församlingen har vuxit och har idag ca 200 medlemmar. Aneby Alliansförsamling är fortfarande en del av den väckelsekristna traditionen som betonar vars och ens ställningstagande till att leva ett liv i gemenskap med Jesus Kristus och Bibeln som auktoritet för lära och liv.