Real Estate

Mission

Aneby Alliansförsamling vill gärna vara med och sprida budskapet om Jesus över vår jord. Vi är därför engagerade i både sociala biståndsprojekt och kristen förkunnelse på andra platser än i Aneby.

Vårt sociala engagemang kanaliseras främst genom Ge för livet. Vi ordnar också en klädinsamling varje höst och vår som förmedlas via SAM-hjälp till de forna öst-staterna.

Vi har en missionsfond för ungdomar.

Kenosis

Sverige

SAM-Hjälp

Missionsfond

Visa Guds kärlek i ord och handling

Vi samarbetar med Svenska Alliansmissionen när det gäller missionsarbete i andra länder. Tillsammans med andra församlingar inom SAM är vi med och stödjer olika missionsprojekt. Klicka nedan, så hittar du mer information.

Kenosis

I det trasiga finns det vackra

Andreas Samuelsson lever bland romer och rumäner med målet att ena människor i ett livgivande och inkluderande samhälle.

Genom skolverksamhet och socialt företagande jobbar Andreas tillsammans med rober och ser hur de blir en stolthet i det rumänska samhället istället för ett undangömt folk.

Det går också att följa Kenosis arbete på facebook och instagram.

Sverige

Genom Svenska Alliansmissionen stöttar församlingen pionjärförsamlingar i Sverige. Församlingen har även tidigare varit aktiva genom ett mentorskap där vår dåvarande pastor haft tjänst för att stötta arbete på mindre orter.

I nuläget har församlingen återkommande kontakt och stöd till arbete i Gnesta.

Detta är en del av Svenska Alliansmissionens pionjärarbete för att starta och utveckla församlingar på orter där detta känns särskilt angeläget.

SAM-Hjälp

Vi gör regelbundet klädinsamlingar och aktiviteter i samarbete med SAM-Hjälp. Sam-Hjälp understödjer ett stort antal projekt med månatligt och en del tillfälligt ekonomiskt stöd. Insatser som skolprojekt, sociala projekt, barnhem, matbespisning, arbete bland romer mm.

Missionsfond

Vill du testa mission?

Missionsfond för ungdomar är en fond för att stödja ungdomar i missions- och evangelisationsarbete.