Missionsfond

Vill du verka för en ”Jesuscentrerad, evangeliserande gemenskap” i Sverige eller i utlandet?

Om du är medlem i Alliansförsamlingen, Aneby eller aktiv i församlingens verksamhet och planerar att vara med i någon form av evangelisation eller mission kan du ansöka om ett bidrag från församlingens missionsfond för ungdomar.

Skriv ett brev till församlingen där du besvarar följande frågor:

 • Ditt namn och adress.
 • Varför vill du åka ut i ett projekt?
 • När beräknar du att åka?
 • Hur länge kommer du att vara borta?
 • Vad kommer du att göra?
 • Inom vilken organisation kommer du att finnas?
 • Ungefär hur mycket kommer det att kosta?

Brevet bör lämnas senast två månader innan du planerar att åka.

Församlingen räknar med att den på något sätt får ta del av dina nya erfarenheter när du kommer tillbaka.

Vill du stödja fonden?

Man kan stödja fonden på olika sätt:

 • Genom en gåva.
 • Genom att låta uppvaktningen vid en födelsedag gå till fonden.
 • Genom minnesgåvor i samband med dödsfall.
 • Eller på andra sätt.

Sänd ditt bidrag till Alliansförsamlingen, Aneby pg 69 61 17 – 1, ange ”Missionsfond” på talongen.

Mer info

Fonden har tillkommit för att kunna ge ekonomisk hjälp till ungdomar som vill verka enligt Alliansförsamlingens målsättning, att vara en Jesuscentrerad, evangeliserande gemenskap, i Sverige och i utlandet.

Ändamål
Fonden ska kunna ge ekonomiskt stöd till ungdomar för deltagande i missionsarbete, biståndsarbete eller evangelisation i utlandet såväl som i Sverige. Vår önskan är att församlingen ska få ta del av stipendiatens nya kunskaper och upplevelser genom ett vittnesbörd i gudstjänst eller ett fördjupat engagemang i församlingen.

Summa
Bidraget från fonden utgår i normalfallet med kronor 1.000:-, för varje ansökan. Ändring av beloppet kan beslutas i varje enskilt fall.

Sökande
Medel ur fonden kan sökas av ungdomar i Alliansförsamlingen, Aneby. Sökande ska vara medlem i församlingen, eller finnas med aktivt i församlingens verksamhet.

Ansökan
Skriftlig ansökan ska ställas till församlingens styrelse, om möjligt senast två månader i förväg. Ansökan ska innehålla motivering till ansökan, tidsomfattning, var och genom vilken organisation arbetet ska ske, samt beräknade kostnader. Sökande blir även kallad till ett personligt samtal med pastor i församlingen. Fondmedel kan ej sökas i efterhand.

Beslut
Beslut om utdelning sker av Alliansförsamlingens styrelse efter yttrande från missionsrådet.

Utbetalning
Utbetalning kan ske så snart som beslut om utdelning har fattats.
Intäkter till fonden
Medel kan tillföras fonden genom minnesgåvor, gåvor vid högtidsdagar, kollekt i församlingen eller insättningar från församlingen eller enskilda. Församlingen kan också besluta om att avsätta medel som kommit den till del som gåva eller genom testamente.

Avveckling
Om fonden avvecklas tillfaller medlen Alliansförsamlingen, Aneby.Riktlinjer antagna av Alliansförsamlingen, Aneby i årsmötet 2003