UV-scout

I vår scoutverksamhet lägger vi tonvikten på naturen som Guds skapelse, en gåva vi fått att vårda och förvalta. Vi är ute så mycket som möjligt och prövar våra praktiska scoutkunskaper med vår Uv-lag som riktmärke:

En UV-scout är stilla inför Guds ord och bönen
En UV-scout är hjälpsam och bryr sig om sina medmänniskor
En UV-scout är rädd om sina och andras saker
En UV-scout är pålitlig och håller sig till sanningen
En UV-scout är en bra kompis och gör sitt bästa
En UV-scout är djurvän och tar hand om naturen

UV-scout, tisdagar 18:15

Vidare vill vi till våra UV-scouter förmedla en personlig tro på Gud och hur det påverkar vårt sätt att leva.
Vi vill lära UV-scouterna att visa respekt och omsorg om varandra både i den lilla gruppen, patrullen och när vi är tillsammans hela kåren.
Vi avslutar vårterminen med en lägervecka där vi lever vildmarksliv tillsammans med 4-5 andra Uv-kårer, sammanlagt c:a 300 personer.

I UV-scout kallas de yngsta för mini-UV:ar, från 7 år.
Invigd UV-scout blir man det år man fyller 9 år.
Ledarscout kan man bli från och med det år man fyller 13 år
och UV-scoutledare kan man bli från det att man fyller 17 år.

Vi samlas på tisdagar kl. 18:15 – 19:30
Vi har fadderbarn i Rumänien. Läs mer om det här.

Är du intresserad ring:
Lars Ingesson, 070 – 305 43 96
Simon Vittgård , 073 – 946 44 88
Välkommen!