Allianskyrkan Aneby

Vilka vi är!

Om vår församling

Nils-Gustav Lundemo

Våra medarbetare

Information om våra anställda medarbetare.

Vad vi tror bild på bibel

Vad vi tro på

Läs om vad vi tror på och grundar vår verksamhet på.

att bli medlem Alliansförsamlingen

Att bli medlem

Vill du bli en del av vår gemenskap? Läs om medlemskap m.m.

ge en gåva en bild på gul blomma

Gåvor & kollekt

Vill du stå med oss ekonomiskt i det vi gör? Läs mer här!

Samfundet och organisation

Aneby Alliansförsamling är ansluten till Svenska Alliansmissionen, som är ett av trossamfunden i Sverige. Tillsammans med många andra församlingar kan vi därigenom samordna utbildning av pastorer, driva missionsarbete i andra länder, få hjälp med administrativa frågor och mycket mer.

Vår historia

Under den andra halvan av 1800-talet gick en kristen väckelse fram genom vårt land. Många som tidigare inte hade ägnat något intresse åt kristen tro, eller frågat sig vad Gud ville med deras liv blev kristna. Man upplevde skuld över destruktiva vanor och bad ärligt till Gud om förlåtelse. Det innebar ofta en radikal förändring av livsföringen, samt även kraft och förmåga att leva sitt liv på ett nytt sätt. Många av dessa samlades i hemmen för att tillsammans läsa Bibeln och be.